Годишна програма

Годишна програма 2020/2021

-Годишна програма


Годишна програма 2019/2020

-Годишна програма


Годишна програма 2018/2019

-Годишна програма


Годишна програма 2017/2018

-Годишна програма


Годишна програма за 2016/2017:

-Годишна програма

-Заклучок од ОКВ за годишна програма 2016-2017


Годишна програма за 2015/2016:

-Годишна програма


Годишна програма за 2014/2015:

Годишна програма


Годишна програма за 2011/2012:

Годишна програма


Годишна програма за 2010/2011:

- Годишна програма


Годишна програма 2009/2010:

- Годишна програма

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala