Годишен извештај

-Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година


-Годишен извештај 2019/2020:

-Годишен извештај


-Годишен извештај 2019:

-Годишен извештај


-Годишен извештај 2018/2019:

-Годишен извештај


-Годишен извештај 2017/2018:

-Годишен извештај


-Годишен извештај 2016/2017:

-Годишен извештај


Годишен извештај 2015/2016:

-Годишен извештај

-Заклучок од ОКВ за годишен извештај 2015-2016


Годишен извештај 2014/2015:

-Годишен извештај


Годишен извештај 2013/2014:

-Годишен извештај


Годишен извештај 2010/2011:

-Годишен извештај

 

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala