Листа на јадења

Мени за 04 - 2024

до 2 год., прва и трета недела за 04 месец

до 2 год втора и четврта недела за 04 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 04 месец

од 2 до 6 години втора и четврта недела за 04 месец


Мени за 03 - 2024

до 2 год., прва и трета недела за 03 месец

до 2 год втора и четврта недела за 03 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 03 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 03 месец


Мени за 02 - 2024

листа на јадење на деца до 2 години прва и трета недела за 02-24

листа на јадење на деца до 2 години втора и четврта недела за 02-24

листа на јадење на деца од 2-6 години прва и трета недела за 02-24

листа на јадење на деца од 2-6 години за втора и четврта недела за 02-24


Мени за 01 - 2024

до 2 год., прва и трета недела за 01 месец

до 2 год втора и четврта недела за 01 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 01 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 01 месец


Мени за 12 - 2023

до 2 год., прва и трета недела за 12 месец

до 2 год втора и четврта недела за 12 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 12 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 12 месец


Мени за 11 - 2023

до 2 год., прва и трета недела за 11 месец

до 2 год втора и четврта недела за 11 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 11 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 11 месец


Мени за 10 - 2023

до 2 год., прва и трета недела за 10 месец

до 2 год втора и четврта недела за 10 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 10 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 10 месец


Мени за 08 - 2023

од 2 до 6 години прва и трета недела за 08 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 08 месец

до 2 год прва и трета недела за 08 месец

до 2 год втора и четврта недела за 08 месец


Мени за 07 - 2023

до 2 год., прва и трета недела за 07 месец

до 2 год втора и четврта недела за 07 месец

од 2 до 6 години прва и трета недела за 07 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 07 месец


Мени за 06 - 2023

мени 2-6 год. прва и трета недела 06 2023

мени 2-6год.,  втора и четврта недела 06 2023

мени до 2 год., втора и четврта недела 06 2023

мени до 2 год., прва и трета недела 06 2023


Мени за 05 - 2023

мени до 2 год., прва и трета недела 05 2023

мени до 2 год., втора и четврта недела 05 2023

мени 2-6 год. прва и трета недела 05 2023

мени 2-6год.,  втора и четврта недела 05 2023


Мени за 04 - 2023

мени 2-6 год. прва и трета недела

мени 2-6год.,  втора и четврта недела

мени до 2 год., прва и трета недела

мени до 2 год., втора и четврта недела


Мени за 02 - 2023

мени 2-6 год. прва и трета недела 02 2023

мени 2-6год.,  втора и четврта недела 02 2023

мени до 2 год., прва и трета недела 02 2023

мени до 2 год., втора и четврта недела 02 2023


Мени за 11 - 2022:

од 2 до 6 години прва и трета недела за 11 месец

од 2-6 год втора и четврта недела за 11 месец

до 2 год., прва и трета недела за 11 месец

до 2 год втора и четврта недела за 11 месец


Мени за 10 - 2022:

мени до 2 год., прва и трета недела 10

мени до 2 год., втора и четврта недела 10

мени од 2-6 год., прва и трета недела 10

мени 2-6год., втора и четврта недела 10


Мени за 09 - 2022:

мени до 2 год., прва и трета недела 09

мени до 2 год., втора и четврта недела 09

мени од 2-6 год., прва и трета недела 09

мени 2-6год., втора и четврта недела 09


Мени за 08 - 2022:

мени до 2 год., прва и трета недела 08

мени до 2 год., втора и четврта недела 08

мени 2-6год.,  прва и трета недела 08

мени 2-6 год. втора и четврта недела 08


Мени за 07 - 2022:

мени за 2-6 год. прва и трета недела - 07

мени за 2-6 год. втора и четврта недела - 07

мени до 2 год. - прва и трета недела - 07

мени до 2 год. - втора и четврта недела - 07


Мени за 06 - 2022:

мени 2-6 год. прва и трета недела 06

мени 2-6год.,  втора и четврта недела 06

мени до 2 год., втора и четврта недела 06

мени до 2 год., прва и трета недела 06


Мени за 04 - 2022:

мени до 2 год., прва и трета недела

мени до 2 год., втора и четврта недела

мени 2-6 год. прва и трета недела

мени 2-6год.,  втора и четврта недела


Мени за 03 - 2022:

мени 2-6 год., прва и трета недела

мени 2-6 год., втора и четврта недела

мени до 2 год., прва и трета недела

мени до 2 год., втора и четврта недела


Мени за 02 - 2022:

јеловник до 2 прва и трета недела за 02

јеловник до 2 втора и четврта недела за 02

јеловник 2-6 прва и трета недела за 02

јеловник 2-6 втора и четврта недела за 02


Мени за 12 месец:

јеловник 2-6 год. прва и трета недела

јеловник 2-6 год. втора и четврта недела

јеловник до 2 год. прва и трета недела

јеловник до 2 год. втора и четврта недела

rasadnik

 

 

 

 

dzunica-mala

 

peperutka3-small

 

zelenika-mala

 

stapalce-mala