Листа на јадења

Месец 05 и 06, 2021 Прва и трета недела, група 2-6 години

Месец 05 и 06, 2021 Втора и четврта недела, група 2-6 години

Месец 05 и 06, 2021 Прва и трета недела, група до 2 години

Месец 05 и 06, 2021 Втора и четврта недела, група до 2 години


Месец 12, 2020 Прва и трета недела, група од 2-6 години

Месец 12, 2020 Прва и трета недела, група до 2 години

Месец 12, 2020 Втора и четврта недела, група до 2 години

Месец 12, 2020 Втора и четврта недела, група од 2-6 години


Месец 11, 2020 Прва и трета недела, група од 2-6 години

Месец 11, 2020 Прва и трета недела, група до 2 години

Месец 11, 2020 Втора и четврта недела, група до 2 години

Месец 11, 2020 Втора и четврта недела, група од 2-6 години


Месец 09 и 10, 2020 Прва и трета недела, група од 2-6 години

Месец 09 и 10, 2020 Прва и трета недела, група до 2 години

Месец 09 и 10, 2020 Втора и четврта недела, група до 2 години

Месец 09 и 10, 2020 Втора и четврта недела, група од 2-6 години


-Мени за месец 10/2019

-Мени за месец 09/2019

-Мени за месеци 07 и 08/2019

-Мени за месец 06/2019

-Мени за месец 05/2019

-Мени за месеци 03 и 04/2019

-Мени за месеци 01 и 02/2019

-Мени за месец 12/2018

-Мени за месец 11/2018

-Мени за месец 09/2018

-Мени за месеците 06-07-08/2018

-Мени за месец 05/2018

-Мени за месец 04/2018

-Мени за месец 03/2018

-Мени за месец 02/2018

-Мени за месец 01/2018

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala