Информации

Контакт

Адреса:
Христо Татарчев бр.45,
Кавалска бр.3,
Ратко Митровиќ бр.4
1001 Скопје Македонија

Телефон: 070 226-850

Останати информации

Останати информации:

Детска градинка 8 Март - Скопје

Христо Татарчев бр.45,
Кавалска бр.3,
Ратко Митровиќ бр.4 1001 Скопје Македонија


Тел: 070 226-850


ВД директор Силвана Савовска

Директор

Тел: 070/287-934


Иванова Анѓица

Офицер за заштита на лични податоци
Овластено лице за информации од јавен карактер

Тел: 070/351-327


Ирена Николовска

Лице овластено за објави


Евица Лековиќ

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

тел. 070/239-196

rasadnik

 

 

 

 

dzunica-mala

 

peperutka3-small

 

zelenika-mala

 

stapalce-mala