Информации

Контакт

Адреса:
Христо Татарчев бр.45,
Кавалска бр.3,
Ратко Митровиќ бр.4
1001 Скопје Македонија

Телефон: 02 2779-229

Останати информации

Останати информации:

Детска градинка 8 Март - Скопје

Христо Татарчев бр.45,
Кавалска бр.3,
Ратко Митровиќ бр.4 1001 Скопје Македонија


Тел: 02/2779-229


ВД директор Силвана Савовска

Директор

Тел: 02/2779-229


Иванова Анѓица

Офицер за заштита на лични податоци
Овластено лице за информации од јавен карактер

Тел: 02/2779-229


Ирена Николовска

Лице овластено за објави


Елена Тасевска

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

тел. 02/2779-229

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala