За нас

Градинката “8 Март“ почнаа со својата работа 1979 год. (објект Пржино) и токму оваа година е нашиот голем јубилеј. Територијално е лоцирана во Oпштина Кисела Вода. Згрижува 1200 деца што е повисока бројка од нејзините капацитети. Децата се распоредени во 7 објекти, во 36 групи градинка дел и 8 јаслени групи. Градинката запишува деца од 9 месечна возраст до 6 годишна возраст. Сите објекти располагаат со пространи занимални, уредени холовои, сали и дворови.
Работното време на градинката е од 06:00 до 18:00 часот.

Во градинката”8 Март” воспитно –образовната работа се реализира според Програмата за рано учење и развој која се темели на Стандардите за рано учење и развој.


ХИМНАТА на "8 Март" - на општина Кисела Вода во Град Скопје

Прекрасен е овој детски свет
а во него се градинки пет.
Тие се во најубавиот градски кварт.
Се викаат, се викаат "8 Март".

Во неа се расте во неа се пее,
8 Март, 8 Март, како сонце грее.
Виножито шарено над нејзе ќе сјае,
најмногу ја сакам секој нека знае.

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala