Политиката за приватност

Изјава за приватност

ЈДГ 8 Март ги третира личните податоци коишто ги добива преку својата веб-страница со должно внимание и ги обработува целосно во рамките на Законот за заштита на личните податоци и подзаконската регулатива. На веб-страницата на ЈДГ 8 Март се објавуваат фотографии само со согласност од субјектот на личните податоци. Оваа изјава за приватност е со цел да Ве информира за видот на информациите коишто ги прибираме преку својата веб-страница и за што се користат овие информации.

Податоци за посетителите

Веб-серверот на ЈДГ 8 Март ги меморира информациите за сесијата како што се: времетраењето на Вашата посета, страниците на кои пристапувате, видот на прелистувачот што го користите, ИП-адресата од која пристапувате и сл. Од овие информации од сесијата не се открива идентитетот на поединецот и се чуваат и се користат само со цел да се произведат статистички извештаи коишто ќе ни овозможат да ја подобриме нашата веб-страница.

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala