Објект Пржино


Адреса: ул. "Кавалска" бр.3
Телефон за контакт: 02/2733-242
Општина: Кисела Вода
Населба: Пржино

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala