Тим

Преземи PDF од нашиот тим и контакт информации

 

Директор:
ВД директор Силвана Савовска – 070/287-934

Силвана Савовска, родена 17.01.1964 година во Штип дипломирала на Педагошки факултет, Штип. Работно искуство од 34 години, од кои 26 години во дејноста. Има добиено повеќе награди и признанија во воспитно образовната работа.

Педагог:
Мира Ѓоргиевска-070/327-619 

Логопед:
Мартина Ѓуровска-071/225-751

Дефектолог:
Оливера Сеизова-071/225-764

Воспитувачи:

                                                                                                  

Објект Расадник

Китановска Мирјана – 071/266-840
Велковска Билјана

Мирјана Кајчевска                                                                            
Поповска Маја
Арсова Сунчица
Китановска Мирјана

Ирена Николовска
Марина Стојановска

Кети Ангеловска

Објект Пржино

Маја Бошковска– 071/390-031
Сузана Колевска
Менка Крстевска
Наташа Стојанчевска
Лидија Костова

Катерина Илиевска

Објект Стапалче

Софија Санев– 071/225-750
Видеска Станка
Наташа Стевковска

Објект Пеперутка 1
Маја Т.Трпевска – 071/225-779
Јасмина Арсоска
Марина Савовска
Емилија Брезовска

Николина Здравевска

Ивана Наумовска

Објект Пеперутка 2

Анита Јовановска – 071/266-842

Виолета Р.Ангелова

Светлана Николовска

Мирјана Ѓорѓиоска

Снежана Лекоска

Јулијана Е.Илиевска

Мелита Маркова

Објект Пеперутка 3

Љубица Стојановска – 070/225-976

Васка Кузмановска

Кети Петковска

Бети Вељановска

 

Објект Ѕуница
Јулијана Анѓелеска – 072/321-391
Елена Николовска

Објект Зелениково
Анѓеловска Зујце – 071/361-747

Негователи:

Објект Расадник

Марина Синадиновска

Билјана Блажевска

Даниела Василева

Добринка Паковска

Јулијана Блажеска

Снежана Марковска

Кате Митревска

Загорка Огненовска

Светлана Киранџиска

Марија Ѓорѓиева Драганова

Анета Јаневска

Даниела Костадиновска

Елена Николовска

Објект Пржино

Јулијана Тренкоска

Снежана Кузмановска

Снежана Ј.Калпакова

Радмила Сребров

Гордана Ѓорѓиевска

Елена Стојановска

Марија Цековска

Анета Мишева

Јагода Коловска

Катерина Јовевска

Сања Костадиновска

Објект Стапалче

Ирена Богданоска

Марија Никова Јосовиќ

Анета Наумовска

Виолета Димоска

Зорица Лашковска

Марина Огненовска

Објект Пеперутка 1

Ивона Паркачева

Маја Наковска

Сузана Секуловска

Елизабета Крстевска

Татјана Спасевска

Јасмина Дојчиновска

Марија Стојковска

Анета Митева

Весна Несторовска

Александра Лактински

Елизабета Велигденова

Ирена Џикоска

Објект Пеперутка 2

Марија Спасовска

Зујца Димова

Тијана Т.Спасевска

Славица Фидановска

Оливера Ангеловска

Билјана Пеневска

Весна Христовска

Елена Велковска

Објект Пеперутка 3

Ќамиле Спахиќ

Ивана Д.Петрушевска

Јулијана Дамчевска

Сунчица Симоновска

Весна Крстевска

Николина Спасовска Кушовска

Лидија Панкова

Виолета Талеска

Елена Хасаноска

Објект Ѕуница

Анета Кечовска

Сузана Георгиевска

Лиле Цветановска

Сања Николовска

Розица Атанасовска

Објект Зелениково
Роза Продановска

Валентина Петрушевска

Наде Кнежевска

Општина Кисела Вода одделение за предучилишно воспитување

тел: 02/2785-459

Ана Ѓуроска - овластен раководител тел: 071/391-167

Охрида Арсовска - советник тел: 076/487-184

Марјана Блажевска - советник тел: 070/285-343

Административна служба
Советник секретар:
Иванова Анѓица – 070/351-327

Помлад соработник сметководител:

Елизабета Ѓоргиева-070/226-410
Материјален книговодител:
Татјана Пејовска Јанушева – 071/225-724

Архивар:
Евица Лековиќ – 070/239-196

rasadnik

 

 

 

 

dzunica-mala

 

peperutka3-small

 

zelenika-mala

 

stapalce-mala