Политиката за приватност

Изјава за приватност

ЈДГ 8 Март ги третира личните податоци коишто ги добива преку својата веб-страница со должно внимание и ги обработува целосно во рамките на Законот за заштита на личните податоци и подзаконската регулатива. На веб-страницата на ЈДГ 8 Март се објавуваат фотографии само со согласност од субјектот на личните податоци. Оваа изјава за приватност е со цел да Ве информира за видот на информациите коишто ги прибираме преку својата веб-страница и за што се користат овие информации.

Податоци за посетителите

Веб-серверот на ЈДГ 8 Март ги меморира информациите за сесијата како што се: времетраењето на Вашата посета, страниците на кои пристапувате, видот на прелистувачот што го користите, ИП-адресата од која пристапувате и сл. Од овие информации од сесијата не се открива идентитетот на поединецот и се чуваат и се користат само со цел да се произведат статистички извештаи коишто ќе ни овозможат да ја подобриме нашата веб-страница.

Огласи - известувања за огласи

Оглас активности 2018-2019

pdf

 


Известување за оглас

pdf


Оглас за дополнителни активности 2016-2017

pdf


PDF Формат

pdf


PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

 PDF Формат 2018/2019

pdf


 

 PDF Формат 2017

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

Програма за волонтирање

2014/2015

Програма за волонтирање 
PDF Формат

pdf

 

Јавен повик за волонтирање
 PDF Формат

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala