Политиката за приватност

Изјава за приватност

ЈДГ 8 Март ги третира личните податоци коишто ги добива преку својата веб-страница со должно внимание и ги обработува целосно во рамките на Законот за заштита на личните податоци и подзаконската регулатива. На веб-страницата на ЈДГ 8 Март се објавуваат фотографии само со согласност од субјектот на личните податоци. Оваа изјава за приватност е со цел да Ве информира за видот на информациите коишто ги прибираме преку својата веб-страница и за што се користат овие информации.

Податоци за посетителите

Веб-серверот на ЈДГ 8 Март ги меморира информациите за сесијата како што се: времетраењето на Вашата посета, страниците на кои пристапувате, видот на прелистувачот што го користите, ИП-адресата од која пристапувате и сл. Од овие информации од сесијата не се открива идентитетот на поединецот и се чуваат и се користат само со цел да се произведат статистички извештаи коишто ќе ни овозможат да ја подобриме нашата веб-страница.

Огласи - известувања за огласи

Оглас активности 2018-2019

pdf

 


Известување за оглас

pdf


Оглас за дополнителни активности 2016-2017

pdf


PDF Формат

pdf


PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

 PDF Формат 2018/2019

pdf


 

 PDF Формат 2017

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

Програма за волонтирање

2014/2015

Програма за волонтирање 
PDF Формат

pdf

 

Јавен повик за волонтирање
 PDF Формат

pdf

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala