Светски ден на детето

Во ЈДГ „8 Март“, во објектот „Расадник“ по повод одбележувањето на Светскиот ден на децата, 20 - ти Ноември, се одржа едукативен час за заштита на животната средина.

На едукативното предавање кое го одржа Марио Трајковски, менаџер на Кариерниот центар при Факултетот за земјоделски науки и храна, дечињата имаа можност да слушнат совети како да ја заштитат животната средина и како да придонесат за почиста и позелена околина.

Со мотото „Да го обоиме светот во сино“, децата испратија порака до целиот свет за Чиста и здрава околина, а во сликањето и идеите за цртежите им помагаа претставниците од Факултетот за земјоделски науки и храна, Анастасија Пауноска, Марио Трајковски и Симона Гавриловска. На настанот учествуваше и Александар Талевски претставник од НХС Здружение за животна средина и екологија. Присутни беа и Габриела Стојановска, директор на ЈДГ „8 Март“ и Ана Ѓуроска претставник од Општина Кисела Вода.

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - Оглас 02.07.2021

pdf


 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala