Програма за волонтирање

2014/2015

Програма за волонтирање 
PDF Формат

pdf

 

Јавен повик за волонтирање
 PDF Формат

pdf

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala