“ Рефлективна педагогија – предизвик за квалитетниот воспитувач”

На 11.02.2015год. во просториите на објект Пржино се реализираше стручно теоретско предавање на тема Рефлективна педагогија – предизвик за квалитетниот воспитувач  од проф.д-р Лена Дамовска.

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala