Огласи - известувања за огласи

Оглас активности 2018-2019

pdf

 


Известување за оглас

pdf


Оглас за дополнителни активности 2016-2017

pdf


PDF Формат

pdf


PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

 PDF Формат 2018/2019

pdf


 

 PDF Формат 2017

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

 PDF Формат

pdf


 

Програма за волонтирање

2014/2015

Програма за волонтирање 
PDF Формат

pdf

 

Јавен повик за волонтирање
 PDF Формат

pdf

“ Рефлективна педагогија – предизвик за квалитетниот воспитувач”

На 11.02.2015год. во просториите на објект Пржино се реализираше стручно теоретско предавање на тема Рефлективна педагогија – предизвик за квалитетниот воспитувач  од проф.д-р Лена Дамовска.

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala