Едукативната работилница - превенција од заболување со дијабетес

Едукативна работилница на вработените од сите објекти на ЈДГ“8 Март“ - на општина Кисела Вода во Град Скопје од страна на Асоцијацијата за детски дијабет -Баланс МК во соработка со локалната самоуправа на општина Кисела Вода. 

Повеќе...

ДОСИЕ НА ДЕТЕТО

 PDF Формат

pdf

 

Инструкции за родителот за печатење на документот

 PDF Формат

pdf

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОГЛАС

 Ранг листа - работни места
Оглас објавен на 13.01.2020

pdf


rasadnik

 

stapalce-mala

 

 

dzunica-mala

 

 

zelenika-mala